Eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia - szkoła animatorów

8 lutego 2020 r. w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym w Rzeszowie spotkali się członkowie wspólnot odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej na tzw. szkole animatora. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w bazylice. Następnie ks. dr Sławomir Jeziorski w sposób usystematyzowany i ciekawy przedstawił głębię Eucharystii. Aby wejść w świat liturgii, trzeba wejść w świat Biblii ukazującej życie Boga i życie człowieka. Eucharystia jest znakiem jedności i więzią miłości. Od niej rozpoczyna się chrześcijańskie życie.
Nad całością spotkania czuwał ks. Tomasz Mytych – duszpasterz wspólnoty Dobrego Pasterza przy parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie. Wspólna modlitwa, dzielenie się w grypach, indywidualne rozmowy przy kawie były dopełnieniem sobotniego spotkania.


Eucharystia...

"Eucharystia to autostrada do nieba" (Carlo Acutis)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl