Emaus

Wspólnota działa przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie

Wspólnota „Emaus” powstała w 1999 roku z natchnienia Ducha Świętego i inicjatywy ks. Mariusza Mika, ówczesnego wikariusza tejże parafii.

Pierwsze spotkania miały charakter ogólny. Stopniowo wspólnota rozrastała się i dojrzewała duchowo. Wiosną 2002 r. wyłonieni zostali pierwsi animatorzy, po czym rozpoczęliśmy pierwsze  rekolekcje Odnowy, tzw. Seminarium Życia w Duchu Świętym.

Wtedy też powstała nazwa „Emaus”, jako że jej członkowie ciągle są w drodze. Na wzór uczniów idących wraz z Jezusem do Emaus, poznajemy pisma i Chrystusową Ewangelię. Doświadczając jego obecności i Mocy z pałającymi sercami podejmujemy różne posługi takie jak: modlitwa wstawiennicza, posługa w hospicjum i w zakładzie karnym w Załężu.

Obecnie wspólnota liczy ok. 30 osób.

Spotkania mają charakter formacyjny i modlitewny.

We wrześniu przeżyliśmy 2-dniowe rekolekcje z nowym opiekunem ks. Bogusławem, w domu rekolekcyjnym Tabor w Rzeszowie. Celem tych rekolekcji było zjednoczenie wspólnoty, rozeznanie charyzmatów podczas indywidualnych modlitw wstawienniczych i wyznaczenie drogi, którą powinna kroczyć nasza wspólnota zgodnie z wolą Ducha Świętego. Dziękujemy Panu Bogu za ten wyjątkowy czas.

Informacje:

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. – Rzeszów ul. Krakowska 18

Duszpasterz:   ks. Zbigniew Lubas

Lider:   Elżbieta Tomasik

Spotkania:   każdy wtorek miesiąca zaczynając Mszą Św. o godz. 18:00, następnie uwielbienie i spotkanie formacyjne.

Kontakt telefoniczny:    +48 693 613 959

W okresie wakacji nie spotykamy się.

Strona internetowa: https://www.podwyzszenie.pl/duszpasterstwa/wspolnota-emaus

 


Nie osądzaj

"Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz" (Rz 2,1)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl