Effatha

Wspólnota "Effatha" przy Parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu

            Nasza wspólnota powstała w 2013 r. w odpowiedzi na pragnie, aby przez modlitwę i śpiew wielbić Pana Boga i naśladować Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Kilka lat później w 2017 r. przeżyliśmy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, w którym uczestniczyło ok. 50 osób z naszej parafii oraz parafii sąsiednich. Po tym seminarium staliśmy się już prawdziwą wspólnotą odnowy przyjmując  nazwę – Effatha. Wtedy  naszym duszpasterzem był ks. Czesław Goraj, ówczesny proboszcz parafii, a liderem Mieczysława Mazur.                  

Obecnie na spotkania przychodzi kilkanaście osób. Od 2023 r. naszym opiekunem  jest ks. Stanisław Mazur, będący również proboszczem parafii.

Formację prowadzi ks. Stanisław. Podczas spotkań modlitewnych uwielbiamy Pana Boga, czytamy Słowo Boże dzieląc się nim, aby w codzienności żyć tym Słowem i wzrastać w świętości.

Założyliśmy:

  • pięć Margaretek za kapłanów, aby ich wspierać w posłudze duszpasterskiej
  • Różę Różańcową, aby pociągnąć młodzież do wzrastania w wierze,
  • Różę Papieską, aby uchronić dzieci przed demoralizacją,
  • Dwie Żywe Drogi Krzyżowe, aby podążać za Chrystusem drogą miłości i świętości.

Nasza wspólnota bierze czynny udział w życiu parafii i diecezji. Uczestniczymy w rekolekcjach, różnorakich spotkaniach, warsztatach, ogólnopolskim czuwaniu na Jasnej Górze itp.

We wtorki posługujemy na Mszy św. parafialnej, w tygodniu biblijnym czytamy fragmenty Pisma Świętego, w październiku we wtorki prowadzimy różaniec, w Wielkim Poście drogę krzyżową. W każdy pierwszy piątek miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament, włączamy się w prowadzenie nabożeństw fatimskich.

Informacje:

Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu

Duszpasterz:   ks. Stanisław Mazur

Lider:   Mieczysława Mazur

Spotkania:   wtorki godz. 19.00

Miejsce spotkań:   salka parafialna

Kontakt telefoniczny:   731-225-729

 


Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale

Jezus powiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (...) "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". (Mt 25, 31-46)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl