Eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia - szkoła animatorów

8 lutego 2020 r. w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym w Rzeszowie spotkali się członkowie wspólnot odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej na tzw. szkole animatora. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w bazylice. Następnie ks. dr Sławomir Jeziorski w sposób usystematyzowany i ciekawy przedstawił głębię Eucharystii. Aby wejść w świat liturgii, trzeba wejść w świat Biblii ukazującej życie Boga i życie człowieka. Eucharystia jest znakiem jedności i więzią miłości. Od niej rozpoczyna się chrześcijańskie życie.
Nad całością spotkania czuwał ks. Tomasz Mytych – duszpasterz wspólnoty Dobrego Pasterza przy parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie. Wspólna modlitwa, dzielenie się w grypach, indywidualne rozmowy przy kawie były dopełnieniem sobotniego spotkania.

Szkoła animatora - Eucharystia

SZKOŁA ANIMATORA dla animatorów i członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

Temat: Eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia.

8 lutego 2020 r.  - Bernardyńskie Centrum Religijno-Kulturowe w Rzeszowie ul. Sokoła 8


PROGRAM:

8.00 – Msza święta w bazylice (parafialna)
8.45 – Wspólna modlitwa na rozpoczęcie
9.00 – Katecheza: EUCHARYSTIA źródłem chrześcijańskiego życia. - Ks. dr Sławomir Jeziorski
10.00 – Poczęstunek (kawa, ciastko)
10.30 – Grupki dzielenia
11.15 – Podsumowanie pracy w grupach, pytania itp.
Ok. godz. 12.00 Zakończenie spotkania

Spotkanie prowadzi ks. Tomasz Mytych
Katecheza: ks. Sławomir Jeziorski

Diecezjalna Szkoła Animatora

Szkoła Animatora to cykliczne spotkania duszpasterzy, liderów, animatorów oraz osób pragnących poznawać i wiedzieć więcej, należących do Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej. Spotkania odbywają się z reguły w soboty, służą one pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń na tematy związane z historią i duchowością Odnowy oraz posługą we wspólnotach.

ROK 2018/2019

ELEMENTY BUDOWANIA WSPÓLNOTY – kurs weekendowy

Zapraszamy liderów, animatorów oraz osoby pragnące włączyć się w budowanie wspólnoty, do uczestnictwa w kursie: „Elementy budowania Wspólnoty”.

Kurs ten opracowany jest przez ENC (Europejską Sieć Wspólnot), od kilku lat prowadzony przez członków wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Gliwic.

Celem kursu jest pomoc wspólnotom w określeniu ich tożsamości, przedstawienie na jakich fundamentach, w oparciu o jakie zasady i wartości mogą budować żywą, dojrzałą katolicką wspólnotę, która ewangelizuje, a jej członkowie wzrastają w Duchu Świętym. Cykl dedykowany jest zarówno grupom modlitewnym, wspólnotom młodym, jak też tym wspólnotom, które odczuwają rodzaj stagnacji, uśpienia czy zestarzenia się.

Jest to formacja wspólnotowa, dlatego powinny uczestniczyć w niej przede wszystkim osoby decyzyjne, będące odpowiedzialnymi w swojej wspólnocie, gdyż one mają największy wpływ na kształtowanie oblicza wspólnoty (co najmniej 3 takie osoby). Duszpasterz wspólnoty szczególnie mile widziany.

Zapraszamy również osoby pragnące posłuchać tych treści,  może Duch Św. zaprosi ich do budowania nowej wspólnoty np. w swojej parafii.

Cykl obejmuje 6 weekendów w ciągu 2 lat (po 3 spotkania w roku), w czasie których prowadzone będzie: nauczanie, warsztaty, praca w grupach, towarzyszenie.

Pierwszy weekend: 16, 17, 18 lutego 2018 r. w Centrum Religijnym OO. Bernardynów w Rzeszowie.

Drugi weekend: 22, 23, 24 czerwiec 2018 r.

Koszt: 40 zł – udział

            50 zł – posiłki: 2 obiady (sob. niedz.) 1 kolacja (sob.)

Zapisy i wszelkie informacje – Elżbieta T. tel. 693 613 959

PROGRAM:

Piątek

18.00 - Recepcja
18.30 - Modlitwa
19.00 – Wprowadzenie
I. Czym jest wspólnota?
ok. 21.00 - zakończenie

Sobota

8.00 - Eucharystia
9.00 - Uwielbienie
9.30 - II. Podstawy wspólnoty - Dlaczego dzisiaj potrzebujemy wspólnoty?
10.15 – Dzielenie w grupach
10.30 - III. Czy jesteśmy powołani i do czego jesteśmy powołani? 
11.15 - przerwa
11.45 – Praca w grupach
12.30 – Medytacja
13.15 - Obiad i czas wolny
14.45 – Podsumowanie pracy w grupach
15.00 - IV. Historia wspólnoty
15.45 – Przerwa
16.15 - V. Tożsamość wspólnoty
17.00 – Praca w grupach
17.30 - Kolacja
18.30 – Przedstawienie się wspólnot
19.00 - VI. Wartości wspólnoty
19.45 – Spotkanie modlitewne
21.00 - Zakończenie

Niedziela

9.00 - Eucharystia parafialna
10.00 - Uwielbienie
10.30 - Praca indywidualna
11.30 - VII. Misja wspólnoty
12.30 – Przerwa
13.00 – Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

 


Uniżenie, a wywyższenie

"Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was" (Jk 4, 10)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl