Marana-Tha

Wspólnota działa przy Parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Wspólnota jest grupą parafialną Odnowy w Duchu Świętym.

Wspólnota zawiązała się wiosną 2008 roku pod patronatem rzeszowskiej Wspólnoty Dobrego Pasterza. Następnie ukształtowała się po przeżyciu dziewięciotygodniowych rekolekcji Seminarium Odnowy w Duchu Świętym na terenie parafii od 25.09.2008 r.

W następnym roku umocniła się przez przeżycie pogłębiających rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym drugiego stopnia. Rekolekcje pilotowane były przez Wspólnotę Dobrego Pasterza.

Przyjmując osobiście Jezusa za Pana i Zbawiciela oraz Ducha Świętego za przewodnika, pragniemy doświadczać działania Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła, wzrastaniu w wierze, a ponadto w życiu osobistym przez otwieranie się na przyjmowanie uzdrowienia wewnętrznego i fizycznego.

Wspólnota spotyka się w czwartki po Mszy św. wieczorowej o godz. 18.00 w dolnym kościele. W spotkaniach uczestniczy ok. 30 osób (w tym 1-3 osoby spoza parafii). W każdy trzeci czwartek miesiąca prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu dla parafii w górnym kościele po Mszy św. o godz. 18.00. Na zakończenie adoracji udzielane jest indywidualne błogosławieństwo.

Prowadzone są modlitwy wstawiennicze według potrzeb.

Charakterystyka spotkań modlitewnych oraz dodatkowe informacje zamieszczone są na parafialnej stronie internetowej: www.judatadeusz.rzeszow.pl

Informacje: 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31

Duszpasterz:  ks. Wojciech Radomski

Lider:  Anna Żmihorska-Gotfryd

Wiceliderzy: Maria Goclon, Lidia Ryznar

Kontakt telefoniczny:  +48505218085, +48 17 8631751

Spotkania:   w czwartki po Mszy św. o godz. 18.00 w dolnym kościele

III czwartki miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą za Ojczyznę i Parafię

www.judatadeusz.rzeszow.pl


Nasza potrzeba

"A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę" (Flp 4, 19)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl