Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK)

Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK) nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot.

Zespół zbiera informacje dotyczące Odnowy, jest forum wymiany doświadczeń, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym, utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach i z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), deleguje też swych przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego.

W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej diecezji (mianowany przez biskupa kapłan oraz wybrany świecki), a także przedstawiciele dzieł Odnowy takich m.in. jak wydawnictwa i czasopisma. Na czele Zespołu stoi przewodniczący (obecnie ks. Mariusz Mik i wiceprzewodniczący (Norbert Dawidczyk), a organem wykonawczym jest kilkuosobowa Rada. Członkowie KZK spotykają się zazwyczaj 2-3 razy w roku, spotkaniom przewodniczy krajowy duszpasterz Odnowy bp Bronisław Dembowski.

Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działają niezależnie, podlegając w sensie prawnym biskupowi miejsca. Jednak już od początków ruchu charyzmatycznego w Polsce członkowie grup podejmowali próby ogólnopolskiej współpracy. W lutym 1977 r. i kwietniu 1979 r. miały miejsce pierwsze spotkania przedstawicieli wspólnot. Z czasem powstał zespół koordynatorów, który początkowo miał charakter nieformalny; jego członkami byli przedstawiciele rejonów Odnowy, skupiających kilka diecezji. W dniu 15 września 1993 r. został zatwierdzony statut Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS).

źródło: www.odnowa.org

Skład Krajowego Zespołu Koordynatorów

Delegat Konferencji Episkopatu Polski – ks. bp Józef Górzyński – biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej

Delegat ICCRS dla Europy Wschodniej – Ks. Wojciech Nowacki

Rada Krajowego Zespołu Koordynatorów:

– Przewodniczący Rady KZK –  ks Sławomir Płusa

– Wiceprzewodniczący Rady KZK – Norbert Dawidczyk

– Członek Rady – Prezes Fundacji: Wojciech Karczewski

– Członek Rady: Barbara Okroy

– Członek Rady: Beata Towarek

– Członek Rady: Ks. Wojciech Nowacki

– Członek Rady: Ks. Sławomir Płusa

– Członek Rady: Zbigniew Słup

– Honorowy Członek Rady: Ks. Andrzej Grefkowicz


Pan mnie wybawi - Jemu chwała

"Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen" (2Tm 4, 18)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl