Ziarnko Gorczycy

Wspólnota działa przy Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku.

Rys historyczny:

Wspólnota ,,Ziarnko gorczycy’’ powstała w Parafii p.w. Narodzenia NMP we Frysztaku w 2004 roku. Założyła ją siostra sercanka, Maria Maryan. Spotkania od samego początku miały charakter modlitwy uwielbienia. Grupa liczyła początkowo 4 osoby i spotykała się raz w tygodniu w kaplicy Domu Sióstr lub w zakrystii kościoła , później w salkach katechetycznych Domu Parafialnego, znajdującym się przy kościele. Członkowie wspólnoty wyjeżdżali na seminaria i rekolekcje, brali udział w spotkaniach dla członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, poznawali formy modlitwy wspólnotowej, modlitwy wstawienniczej. Pojawiły się charyzmaty. Wspólnota stopniowo powiększała się, rozwijała . Po odejściu siostry Marii do innej parafii opiekę duchową nad ,,Ziarnkiem gorczycy ‘’ przejął ks. Grzegorz Bokota. Liderem grupy została Lidia Czaja. Grupa liczyła wtedy ok.20 osób. Wspólnota została włączona w życie parafii, zaproszona do prowadzenia raz w miesiącu Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz czuwania przy Grobie Pańskim. Wielu członków Odnowy ukończyło seminaria wiary, rekolekcje, 4 osoby ukończyły 2-letnie Studium Biblijne dla świeckich prowadzone przez Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie.

Od września 2012 roku opiekunem duchowym ,,Ziarnka gorczycy’’ jest ks. Wojciech Szostek, ponieważ ks. Bokota został proboszczem w sąsiedniej parafii. Istotą spotkań jest uwielbienie Boga. Modlitwą obejmowane są nasze rodziny, parafia, ojczyzna, sprawy Kościoła, aktualne intencje. Spotkania odbywają się nadal raz w tygodniu( w środy, o godz.18.00). Grupa liczy obecnie od 20 do 27 osób, ma stały kontakt z innymi grupami Odnowy oraz z przewodniczącym Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce i wieloletnim duszpasterzem i koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej – ks. Mariuszem Mikiem.

Informacje:

Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Frysztak ul. Księdza Wojciecha Blajera 6

Duszpasterz:   ks. Artur Kostrząb

Lider:   Lidia Czaja

Kontakt: 531-684-810

Spotkania:   środa , godz. 18.00 (po mszy św. wieczorowej)

Miejsce spotkań:   Salka katechetyczna w Domu Parafialnym  

Diakonia: Wspólnota prowadzi posługę modlitwy wstawienniczej.

Możliwość korzystania z modlitwy wstawienniczej: Po każdym spotkaniu modlitewnym, w środy (dla członków wspólnoty) oraz po Adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca w kościele (dla chętnych spoza wspólnoty).


Być dobrym pracownikiem

"Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy" (2Tm 2, 15)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl