Diecezjalna Msza św. Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

Zapraszamy na wspólne Msze św. wraz z posługą diakonii muzycznych z różnych wspólnot z naszej diecezji.

Msze święte dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, odprawiane są w ostatnie środy poszczególnych miesięcy.

Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oo. Bernardynów w Rzeszowie

Godzina: 19:15


Posługa na Mszach Św. wspólnot Odnowy w Duchu Świętym (ostatnie środy miesiąca u oo. Bernardynów):

Rok 2020

  • Listopad      – „Emaus” (Podw. Krzyża) – integracja wsp.
  • Grudzień     – „Miłosierdzie” z Białej – z adoracją N S

Rok 2021

  • Styczeń      – „Niepokalanej” z Bzianki – integracja wsp.
  • Luty            – „Maranatha” (Juda Tadeusz) – z adoracją N S
  • Marzec      – „Dobrego Pasterza” – integracja wsp.
  • Kwiecień   – „Bożego Ciała” (saletyni) – z adoracją N S
  • Maj            – „Animus” (Św. Rodzina) – integracja wsp.
  • Czerwiec   – „Miriam” (Tabor) – z adoracją N S

c.d. po wakacjach

Obowiązki wspólnoty posługującej:

- duszpasterz wspólnoty jako główny celebrans

- posługa liturgiczna: czytanie, psalm

- można przynieść dary ofiarne wg uznania

- zebrać składkę

- modlić się wcześniej o owoce tej Eucharystii

Ps. W związku z niejasną sytuacją zdrowotną, obostrzeniami, których nie można przewidzieć, na bieżąco będziemy ustalać terminy i informować. Jeśli  pojawi się poważna przeszkoda, można zamienić się z innymi lub w ostateczności zrezygnować z posługi, wcześniej powiadamiając.

 


Usprawiedliwienie za darmo

"Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie" (Rz 3, 23-24)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl