Wieczory charyzmatyczne na Taborze

Konferencja, Eucharystia, uwielbienie Boga, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, świadectwa

Czym są Wieczory Charyzmatyczne?

Wieczory Charyzmatyczne są czasem uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego jest on przede wszystkim oddaniem Mu chwały za wszystkie Jego dzieła! Konferencja wprowadzająca ma na celu nauczyć nas i ułatwić nam wejście w modlitwę uwielbienia.

Jak długo trwają Wieczory Charyzmatyczne?

Spotkania rozpoczynają się od godziny 18.00 i trwają około 2,5 – 3 godzin (niektóre spotkania – dłużej). Spotkanie składa się z trzech części. Na początku odbywa sie krótka modlitwa do Ducha Świętego i konferencja o modlitwie uwielbienia, wygłoszona przez zaproszonego kapłana. Nastepnie ok. g. 19:00 rozpoczyna się Eucharystia i bezpośrednio po niej Adoracja Najświetszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia, animowaną przez diakonię prowadzenia spotkań oraz uwielbienia.

źródło: MIRIAM

 


Dobro, czy zło?

"A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło" (Rz 7,21)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl