Ogłoszenia bieżące


Prosimy o aktualizację na stronie co do informacji o wspólnotach w zakładce "Wspólnoty".

Bardzo proszę o informacje na adres email: redakcja(a)odnowarzeszow.pl


Posługa na Mszach Św. wspólnot Odnowy w Duchu Świętym (ostatnie środy miesiąca u oo. Bernardynów):

Rok 2021

  • Kwiecień   – „Bożego Ciała” (saletyni) – z adoracją N S
  • Maj            – „Animus” (Św. Rodzina) – integracja wsp.
  • Czerwiec   – „Miriam” (Tabor) – z adoracją N S

c.d. po wakacjach

Obowiązki wspólnoty posługującej:

- duszpasterz wspólnoty jako główny celebrans

- posługa liturgiczna: czytanie, psalm

- można przynieść dary ofiarne wg uznania

- zebrać składkę

- modlić się wcześniej o owoce tej Eucharystii

Ps. W związku z niejasną sytuacją zdrowotną, obostrzeniami, których nie można przewidzieć, na bieżąco będziemy ustalać terminy i informować. Jeśli  pojawi się poważna przeszkoda, można zamienić się z innymi lub w ostateczności zrezygnować z posługi, wcześniej powiadamiając.


Czuwanie na Jasnej Górze
Czuwanie odbędzie się: 14 - 15 maja 2021 r.
Piątek: 14 maja w auli JP II będzie studio z którego transmitowane będzie spotkanie on-line dla wszystkich. Początek ok. godz.15 - zakończenie apelem. W spotkaniu mogą uczestniczyć na żywo tylko goście i chętni koordynatorzy. Zastanawiają się, kto mógłby być gościem specjalnym tego spotkania.
Sobota 15 maja – spotkanie na błoniach w niezmienionej formie - jeśli na to pozwolą warunki pandemii.


 


Usprawiedliwienie za darmo

"Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie" (Rz 3, 23-24)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl