Szkoła animatora - Eucharystia

SZKOŁA ANIMATORA dla animatorów i członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

Temat: Eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia.

8 lutego 2020 r.  - Bernardyńskie Centrum Religijno-Kulturowe w Rzeszowie ul. Sokoła 8


PROGRAM:

8.00 – Msza święta w bazylice (parafialna)
8.45 – Wspólna modlitwa na rozpoczęcie
9.00 – Katecheza: EUCHARYSTIA źródłem chrześcijańskiego życia. - Ks. dr Sławomir Jeziorski
10.00 – Poczęstunek (kawa, ciastko)
10.30 – Grupki dzielenia
11.15 – Podsumowanie pracy w grupach, pytania itp.
Ok. godz. 12.00 Zakończenie spotkania

Spotkanie prowadzi ks. Tomasz Mytych
Katecheza: ks. Sławomir Jeziorski


Co ja czynię?

"Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę" (Rz 7,19)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl