Terminarz wydarzeń

 

Kalendarium 2020 r.

25 marca – Msza św. Odnowy u oo. Bernardynów z modl. o uzdrowienie (wsp. Bożego Ciała)

21 marca (sobota) – Spotkanie liderów i kapłanów wspólnot w Boguchwale

4 kwietnia (sobota) - Szkoła Animatora nr 2

29 kwietnia – Msza św. Odnowy (wsp. MBRZ)

15 -16 maja - Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Częstochowie. Kto jedzie na piątek (hala), proszę pomyśleć już o zarezerwowaniu sobie noclegów z piątku na sobotę.

27 maja – Msza św. Odnowy z modl. o uzdrowienie (wsp. Bogu-Chwała)

30 maja - Czuwanie Odnowy rzeszowskiej przed świętem Zesłania Ducha Św. które odbędzie się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie

24 czerwca – Msza św. Odnowy (wsp. Effatha z Niebylca)

24 - 31 lipca - wakacyjne rekolekcje we Lwowie – Dom Pielgrzyma Lwów - Brzuchowice. Temat: „Podróż do Boga. Etapy rozwoju życia duchowego.”

Elżbieta T. W razie pytań, sugestii itp. proszę dzwonić do mnie: 693 613 959

 

 

 


Usprawiedliwienie za darmo

"Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie" (Rz 3, 23-24)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl