Rekolekcje Rajskie - [Konferencje, zdjęcia]

Jesteśmy już po rekolekcjach, które odbyły się w dniach od 23 do 28 lipca 2020 r. w miejscowości Rajskie (Bieszczady). 

Podjęty temat to: Etapy rozwoju duchowego na podstawie hagiografii wybranych świętych.
Konferencje wygłosił: ks. Mariusz Mik

W historii zbawienia Pan Bóg zawsze daje pierwszeństwo sercu. Święty to ten, który ma przemienione serce, takie, które jest sercem miłości. Święci mogą nas wiele nauczyć, z nich powinniśmy brać przykład. Św. Teresa z Avilla mówi, że świętość to doprowadzenie naszej woli do woli Boga. Można wyróżnić trzy etapy rozwoju życia duchowego:

1. Oczyszczenie (nawrócenie, przebudzenie)
2. Oświecenie = droga stabilizacji
3. Zjednoczenie z Bogiem

Zagadnienia powyższe były rozwijane w katechezach i homiliach które głosił ks. Mariusz Mik. Można je wysłuchać poniżej strony. W jaki sposób odnoszą się te treści do naszego codziennego życia, zastanawialiśmy się podczas rozmów w grupkach dzielenia, a także na osobistej modlitwie w Namiocie Spotkania. Msze święte były codziennym centralnym punktem dnia, a w plenerze były okazją do podziwiania piękna stworzenia, piękna przyrody. Wieczorne spotkania modlitewne jednoczyły nas z Bogiem Ojcem i ze sobą, dzięki Duchowi Świętemu.

Pobyt w Rajskim był także okazją do spotkaniem z drugim człowiekiem, poprzez wspólne spędzanie czasu, rozmowy, dyskusje, radosne śpiewy, wędrówki po górach wzdłuż Sanu, wieczorki pogodne, kąpiele w zalewie itp. Dziękujemy Panu Bogu za ten wyjątkowy czas, w którym On do nas mówił, za mądrość Kościoła Świętego w temacie, który był wiodący, jak też za poszczególnych świętych, którzy tyle mają nam do powiedzenia. Myślę, że każdy z uczestników powrócił wypoczęty fizycznie i ubogacony duchowo.

Przewodnie motto rekolekcji to:

Chrześcijaństwo jest religią daru, łaski.

Łaską jesteśmy zbawieni.

Łaska to dar, moc, miłość.

Łaska to Bóg.

Elżbieta T.

Konferencje do odsłuchania:

Co to znaczy być świętym?

I etap oczyszczenie

I etap oczyszczenie - cd.

II etap - stabilizacja

II etap - stabilizacja - cd.

III etap - zjednoczenie

Powrót do II etapu

Owoce zjednoczenia

 

Prezentacja na wesoło:

Loading...

 

 


Słuchaj głosu serca

"Jeśli będziesz zważał na głos serca, odkryjesz swą bliskość względem Boga i innych" (papież Franciszek)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl