Rekolekcje Rajskie - [Konferencje, zdjęcia]

Jesteśmy już po rekolekcjach, które odbyły się w dniach od 23 do 28 lipca 2020 r. w miejscowości Rajskie (Bieszczady). 

Podjęty temat to: Etapy rozwoju duchowego na podstawie hagiografii wybranych świętych.
Konferencje wygłosił: ks. Mariusz Mik

W historii zbawienia Pan Bóg zawsze daje pierwszeństwo sercu. Święty to ten, który ma przemienione serce, takie, które jest sercem miłości. Święci mogą nas wiele nauczyć, z nich powinniśmy brać przykład. Św. Teresa z Avilla mówi, że świętość to doprowadzenie naszej woli do woli Boga. Można wyróżnić trzy etapy rozwoju życia duchowego:

1. Oczyszczenie (nawrócenie, przebudzenie)
2. Oświecenie = droga stabilizacji
3. Zjednoczenie z Bogiem

Zagadnienia powyższe były rozwijane w katechezach i homiliach które głosił ks. Mariusz Mik. Można je wysłuchać poniżej strony. W jaki sposób odnoszą się te treści do naszego codziennego życia, zastanawialiśmy się podczas rozmów w grupkach dzielenia, a także na osobistej modlitwie w Namiocie Spotkania. Msze święte były codziennym centralnym punktem dnia, a w plenerze były okazją do podziwiania piękna stworzenia, piękna przyrody. Wieczorne spotkania modlitewne jednoczyły nas z Bogiem Ojcem i ze sobą, dzięki Duchowi Świętemu.

Pobyt w Rajskim był także okazją do spotkaniem z drugim człowiekiem, poprzez wspólne spędzanie czasu, rozmowy, dyskusje, radosne śpiewy, wędrówki po górach wzdłuż Sanu, wieczorki pogodne, kąpiele w zalewie itp. Dziękujemy Panu Bogu za ten wyjątkowy czas, w którym On do nas mówił, za mądrość Kościoła Świętego w temacie, który był wiodący, jak też za poszczególnych świętych, którzy tyle mają nam do powiedzenia. Myślę, że każdy z uczestników powrócił wypoczęty fizycznie i ubogacony duchowo.

Przewodnie motto rekolekcji to:

Chrześcijaństwo jest religią daru, łaski.

Łaską jesteśmy zbawieni.

Łaska to dar, moc, miłość.

Łaska to Bóg.

Elżbieta T.

Konferencje do odsłuchania:

Co to znaczy być świętym?

I etap oczyszczenie

I etap oczyszczenie - cd.

II etap - stabilizacja

II etap - stabilizacja - cd.

III etap - zjednoczenie

Powrót do II etapu

Owoce zjednoczenia

 

Prezentacja na wesoło:

Loading...

 

 


Chrześcijaństwo

"Chrześcijaństwo nie jest łatwe, ale jest radosne" (Paweł VI)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl