Sprawozdanie ze spotkania liderów i duszpasterzy

Dnia 20 marca 2021 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, odbyło się spotkanie przedstawicieli wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej. Na spotkanie przybyło kilkanaście osób: liderów oraz przedstawicieli wspólnot. Rozpoczęliśmy o godz. 9.00. Ks. Mariusz Mik powitał zebranych i poprowadził wspólną modlitwę.
Następnie koordynatorzy: ks. Mariusz Mik i Elżbieta Tomasik przekazali informacje ze spotkania KZK (Krajowego Zespołu Koordynatorów), które odbyło się on-line13.02.2021. Poniżej w punktach podajemy najważniejsze informacje z tego spotkania:

1. Czuwanie na Jasnej Górze
Czuwanie odbędzie się: 14 - 15 maja 2021
Piątek: 14 maja w auli JP II będzie studio z którego transmitowane będzie spotkanie on-line dla wszystkich. Początek ok. godz.15 - zakończenie apelem. W spotkaniu mogą uczestniczyć na żywo tylko goście i chętni koordynatorzy. Zastanawiają się, kto mógłby być gościem specjalnym tego spotkania.
Sobota 15 maja – spotkanie na błoniach w niezmienionej formie - jeśli na to pozwolą warunki pandemii.

Głos zabrał ks. bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski dla Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Oto główne wątki tej wypowiedzi:
Dobrze, że będzie spotkanie na Jasnej Górze w formie rzeczywistej a nie tylko wirtualnej, bo należy otwierać się na osobiste spotkania a nie tylko on-line. Powinniśmy też spotykać się w swoich wspólnotach na modlitwie oraz na spotkaniach formacyjnych. Abyśmy nie budowali własnej wieży Babel ale byli dla całego Kościoła. Ludzie którzy budowali wieżę Babel byli pobożni ale chcieli budować tylko dla siebie. Odnowa ma być dla całego Kościoła, ma odnawiać Kościół.
Chrzest w Duchu Świętym jest otwieraniem się na szersze działanie a nie tylko na swoje wspólnoty. Abyśmy byli strumieniem Łaski (Charis), abyśmy się nie zastali, nie zasiedzieli. Aby ten Strumień rozlał się na cały Kościół (papież Franciszek).
Co zrobić aby mieć w Odnowie więcej kapłanów? Ks. bp Andrzej pragnie dotrzeć do seminariów duchownych, aby młodzi kapłani włączali się, aby nie bali się Odnowy. Chrzest w Duchu Św. ma być nie tylko domeną Odnowy ale dotyczyć całego Kościoła.

2. Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym – formacyjne pismo Odnowy

Agnieszka Strzępka z końcem roku zakończyła pełnić funkcję redaktora naczelnego, którym była przez kilkanaście lat. Powołano nowego redaktora -
ks. Krzysztofa Krzaczka, związanego z Odnową, który właśnie buduje zespół (redakcja, marketing, dystrybucja). Wprowadzają wersję elektroniczną.
Prenumerata na stronie: sklep.odnowa.org.
Chcą wprowadzić dystrybucję stacjonarną, więc jeśli mamy kontakt do osób które prowadzą sklepy – księgarnie itp. Popytać czy nie zechcieliby przyjąć Zeszytów i prosimy o kontakt do tych osób.
Od tego roku zmianie ulega umowa z Bernardinum - Fundacja KZK.
Znacznej zmianie ulegną działy tematyczne oraz autorzy artykułów. Prosimy o Wasze wsparcie, sugestie i propagowanie Zeszytów we wspólnotach.

3. Charis i Krajowe Służby Komunii

Zespół inicjujący Krajowe Służby Komunii CHARIS podjął pierwsze działania w kierunku ustanowienia tej służby w naszym kraju. Po kontakcie z Międzynarodową Służbą Komunii, której moderatorem jest Jean LucMoens czekamy na zatwierdzenie zarówno przez Międzynarodową Służbę Komunii, jak i nasz Episkopat.
W naszym kraju zespół stanowią przedstawiciele 6 grup szeroko pojętej odnowy charyzmatycznej w Polsce. Są to w skrócie: Odnowa, Oaza, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych, oddziały wspólnot międzynarodowych oraz posługi i instytuty. Chcemy aby wszyscy byli reprezentowani, dlatego wciąż jesteśmy otwarci na nowe rzeczywistości. Zespołowi temu towarzyszą 4 biskupi: bp Andrzej Przybylski, abp Grzegorz Ryś, bp Krzysztof Włodarski i bp Andrzej Siemieniewski. Koordynatorem Zespołu inicjującego KSK (Krajowe Służby Komunii), jest Antoni Tompolski (Alpha Polska), zaś jego zastępcą ks. Artur Potrapeluk (przewodniczący KZK Odnowy w Polsce).
Powstaje również strona internetowa (charis.pl).

4. Katolicka Szkoła Uwielbienia - ks. Łukasz Turek

Szkoła ta jest dla osób które nie tylko pragną prowadzić uwielbienie, ale też prowadzić taką szkołę w swoich diecezjach. Chodzi o to aby wyjść z uwielbienia bardziej zewnętrznego a wejść głębiej. W tej chwili szkoła ta prowadzona jest on-line, ale od czerwca będzie stacjonarnie. Formacja ta będzie trwała 2 lata. Zależy nam na tym aby wspólnoty dostały dobre materiały i narzędzia do prowadzenia uwielbienia.
Zapisy na stronie: odnowa.org

Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem, który ma szanse przerodzić się w stałą diakonię krajową.

5. Krajowa Formacja Prorocka –Jerzy Malisiewicz
Jest propozycja i sugestie aby taką formację przeprowadzić. Jurek brał udział w takim kursie w diecezji zamojsko- lubaczowskiej. Prowadził go ks. Mateusz ……. Uporządkowano tę rzeczywistość b. dobrze, aby prorocy nie byli wróżbitami. Chciałby aby tego typu formacja była prowadzona na szerszą skalę.
6. Odnowa Rodzinom – Anna i Norbert Dawidczykowie

Diakonia małżeńska „Odnowa Rodzinom” zawiązała się na przełomie 2016/17 r. Celem jest:
1.Zabiegać o zmianę myślenia o ewangelizacji i formacji małżeństw w Odnowie
2.Organizować rekolekcje wakacyjne i warsztaty dla małżeństw w ciągu roku i to nie tylko dla małżeństw a Odnowy
3.Zachęcać do podejmowania działań na rzecz małżeństw w poszczególnych diecezjach.
Dawidczykowie nie chcą tworzyć nowych struktur, lecz zapraszają do współpracy. Służą pomocą dla małżeństw przeżywających trudności. Jest to pomoc fachowa i kompetentna. Na naszej stronie internetowej podane są terminy rekolekcji wakacyjnych. Zachęcać i zapraszać!

7. Rekolekcje dla kapłanów
Proponuje się rekolekcje charyzmatyczne dla kapłanów w Księżówce w Zakopanem, w październiku lub listopadzie 2021. Rekolekcje będzie prowadził o. prof. Guzowski, założyciel zgromadzenia Ducha Świętego. Jego charyzmatem jest służba kapłanom. Jest wielu kapłanów którzy poszli do tego zgromadzenia.
8. Komisja Teologiczna
Po to jest powołana, aby nam wyjaśniać różne wątpliwości. Aby uchronić nas od błędów doktrynalnych innych. Można zwrócić się do nich i zapytać, prosząc o wyjaśnienie, kiedy coś nas niepokoi lub nie rozumiemy czegoś. Nadal przewodniczącym tej komisji jest ks. Mirosław Cholewa.


Po przekazaniu tych informacji, przeszliśmy do omawiania spraw związanych z naszymi wspólnotami.
Ks. M. Mik podziękował wspólnocie Miriam oraz ks. Damianowi Ziembie, duszpasterzowi tej wspólnoty, za zorganizowanie Dnia Skupienia, który odbył się 13.03.2021 w Domu Rekolekcyjnym Tabor w Rzeszowie. Będzie nagranie medialne, więc ci z nas, którzy nie uczestniczyli, będą mogli posłuchać.
Następnie rozmawialiśmy nt. Dnia Jedności wspólnot. Takie spotkania wszystkich wspólnot naszej diecezji stały się już tradycją. Chcielibyśmy ją kontynuować. Uczestnicy wypowiadali się na ten temat. Jeśli oboszczenia sanitarne przestaną obowiązywać, to spróbujemy coś zorganizować w czerwcu. Rokowania jednak nie napawają optymizmem.
Została poruszona sprawa rekolekcji wakacyjnych. Organizujemy, czy też nie? Wiele osób, szczególnie tych, którzy corocznie uczestniczą w tych rekolekcjach, pragnie aby odbyły się. Jeśli tylko będzie można je zorganizować, to odbędą się w drugiej połowie lipca, najprawdopodobniej: 15 – 22 lipiec 2021. Szukamy miejsca. W zeszłym roku były Bieszczady, w tym roku być może Tatry.
Sprawa świętowania Wigilii przed Zesłaniem Ducha Świętego. W tym roku wypada 22 maja. W związku z sytuacją pandemii, nie byłoby dobrze tworzyć jednego dużego zgromadzenia. W związku z tym, będziemy musieli się rozdzielić. Ks. Damian Ziemba zaprasza na Tabor, ks. Mariusz Mik - do Boguchwały a inni do swoich parafialnych wspólnot. Każdy może coś dla siebie znaleźć, aby przeżyć tę szczególną noc, dla nas - członków Odnowy w Duchu Świętym.
Po przerwie kawowo- kanapkowej, dzieliliśmy się radościami, niepokojami, uwagami i spostrzeżeniami. Mówiliśmy jak wyglądają nasze spotkania we wspólnotach, co robimy, jakie mamy plany itp. w tym tak trudnym dla nas wszystkim czasie. Z relacji wynika, że niektóre wspólnoty zawiesiły spotkania ale łączą się duchowo i kontaktują mailowo i telefonicznie. Inne spotykają się w kościele, lub w dużych salkach, gdzie organizują:
- spotkania modlitewne i formacyjne,
- wspólnotowa Msza święta,
- adoracje,
- rekolekcje o przebaczeniu,
- dni skupienia,
- wieczory uwielbienia,
- nabożeństwa Drogi Krzyżowej,
- wspólnota w Gorlicach organizuje Seminarium w Duchu Świętym na żywo i on- line, w którym uczestniczy ok. 100 osób!

Następnie Robert Bugaj, który jest naszym przedstawicielem w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich diecezji Rzeszowskiej, wyjaśnił, czym zajmują się obecnie i jakie są plany na przyszłość. Jest zgłoszona inicjatywa, aby Rada wybrała patrona dla naszego podkarpackiego województwa. Padły propozycje: św. Andrzej Bobola, bł. Natalia Tułasiewicz która urodziła się w Rzeszowie, bł. Bronisław Markiewicz i inne. Prosimy, aby porozmawiać we wspólnotach na ten temat, kogo można by zaproponować na patrona województwa podkarpackiego.
Koordynatorka Elżbieta przypomniała o składkach członkowskich. Roczna składka członkowska nie uległa zmianie - wynosi 2 zł od członka. Prosimy aby w miarę możliwości liderzy wspólnot uregulowali te składki. Pieniądze przesyłane są na funkcjonowanie KZK, oraz inne opłaty, które są na bieżąco ewidencjonowane i jawne.
Po tych ciekawych a burzliwych rozmowach, nastąpiło wyciszenie, gdyż rozpoczęła się Msza Święta z homilią wygłoszoną przez ks. M. Mika. Błogosławieństwem kapłańskim spotkanie zakończono.

Zrelacjonowała: Elżbieta T.


Być dobrym pracownikiem

"Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy" (2Tm 2, 15)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl