Ogólnopolskie czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 2018

W tym roku ze względu na nowe miejsce nie ma limitów miejsc. Czuwanie odbywać się będzie w nowoczesnej hali Arena w Częstochowie oraz na błoniach w dniach 18 i 19 maja 2018 r. Proszę zachęcić wszystkich członków wspólnot niekoniecznie będących animatorami, do udziału w spotkaniu. Jeśli zdążymy wysłać zgłoszenia przed końcem marca, opłata organizacyjna wyniesie 40 zł (później 50 zł). Zgłoszenia oraz wpłaty z diecezji dokonuje wyłącznie koordynator diecezjalny, więc proszę nie wysyłać pieniędzy bezpośrednio do Fundacji KZK.

Informacje szczegółowe: Elżbieta Tomasik tel. 693-613-959, (elatomasik(at)gmail.com)

Piątek (18 maja)

Zgłoszenia dokonywane są przez liderów wspólnot na podanych formularzach wraz z wpłatą, koordynatorowi diecezjalnemu do dn. 25 kwietnia. Koszt uczestnictwa: 50 zł. Możliwość kateringu: obiad 15 zł, kolacja 10 zł. Wejście do Hali Arena będzie możliwe tylko z identyfikatorem. Dojazd i noclegi organizujemy we własnym zakresie.


Program

9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty, modlitwa uwielbienia (zespół prorocki)
10.15 Konferencja I: Podstawy jedności w Kościele – Ulf Ekman
11.15 Adoracja – aby, byli jedno jak ja w Nich, a Ty we mnie (por. J 17, 22-23)
12.00 Anioł Pański
12.15 Konferencja II: O jedności między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi – abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki
13.15 Ogłoszenia
13.30 Obiad
15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia i wprowadzenie do Eucharystii jako godziny jedności
15.15 Msza św. – abp Józef Górzyński, metropolita warmiński
17.00 Konferencja III: Relacje pokoleniowe w Odnowie – Inga Pozorska (Mocni w Duchu)
18.15 Kolacja
19.15 Panele/spotkania tematyczne:
1. Młodość – lubię to! (Mocni w Duchu, Łódź)
2. Przymierze – droga do jedności (Mariusz Mycielski)
3. Jak zamienić nieprzyjaciela w przyjaciela? Czy to możliwe? (ks. A. Grefkowicz)
4. Podstawy posługi prorockiej (ks. Wojciech Nowacki, Gienia Teleszewska)
5. Jak pomagać małżeństwu w budowaniu jedności ? – nie tylko dla małżeństw (Asia i Norbert Dawidczykowie)
6. Z miłości do Chrystusa i do Kościoła – Ulf Ekman

21.00 Apel jasnogórski


Sobota (19 maja)

Organizujemy dojazd autokarami. Autokar nr 1 wyjeżdża z Rzeszowa już w piątek (18 maja) o godz. 13.00 jadąc na nocleg do Częstochowy. Koszt przejazdu z noclegiem: 110 zł. Autokar nr 2 wyjeżdża w sobotę w nocy o godz. 2.00 ; koszt przejazdu: 70 zł. Miejsca wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym.

Zapisy na autokary: Anna Brzeźniak tel. 785-191-086


Program

9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty – modlitwa (zespół prorocki)
10.15 Konferencja I: – Od słuchania do jedności – ks. Sławomir Płusa
11.00 Modlitwa o uzdrowienie „uszu serca”, uwolnienie od blokad w słuchaniu Innego – ks. Andrzej Grefkowicz
11.30 Konferencja II: Ekumenizm a Odnowa Charyzmatyczna – Ulf i Birgitt Ekman
12.30 Ogłoszenia
12.45 Przerwa obiadowa
13.30 Sakrament pokuty i pojednania
14.45 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – Młodzi Młodym
15.15 Świadectwa: jedność w małżeństwie, we wspólnocie, świeckich z hierarchią
15.45 Modlitwa: prośba o jedność – Ulf i Birgitt Ekman
16.15 Eucharystia – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski
ok. 17.45 Rozesłanie

 


1. Młodość – lubię to! (Młodzi z Łodzi)

Ratunku!!! Młodzi w kościele!! Jezu, co robić? Właściwie dlaczego i po co? Ile to kosztuje? Zapraszamy każdego, komu zależy na młodych. Każdego, kto ma płonące i wiecznie młode serce.

2. Przymierze wspólnoty - droga do głębszej jedności (Mariusz Mycielski)

Odnowie, a szerzej Kościołowi, potrzebne są dojrzałe wspólnoty, które mają wpływ na otaczające je środowisko. Poruszymy temat drogi od grupy modlitewnej do wspólnoty. Przedstawimy obszary, wokół których możemy bardziej się zjednoczyć, takie jak wspólne powołanie, historia, tożsamość, wartości i wizja. Przypieczętowaniem tej drogi może być przymierze wspólnoty, czyli potwierdzenie chęci wejścia w głębsze zobowiązania dla realizacji wspólnych celów. Mariusz Mycielski

3. Jak zamienić nieprzyjaciela w przyjaciela? Czy to możliwe? (ks. A. Grefkowicz)

W życiu spotykasz się z ludźmi, którzy nie są do Ciebie przyjaźnie usposobieni. We wspólnocie także funkcjonujesz obok tych, którzy nie są dla Ciebie łatwi.

Jezus mówi: "Jeśli... wspomnisz, że brat Twój ma coś przeciw tobie... idź i pojednaj się z bratem twoim.... Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze..." To Cię przerasta, nie wiesz co możesz z tym zrobić? Zapraszam na wspólne spotkanie. Ks. Andrzej

4. Podstawy posługi prorockiej (Genia Telszewska, ks. W. Nowacki)

Charyzmat proroctwa, to jeden z tych, który na nowo zaczął funkcjonować w Kościele dzięki łasce Odnowy. Jest on cennym darem przy modlitwach wstawienniczych, na spotkaniach modlitewnych, na ambonie i w konfesjonale (oczywiście dla spowiednika)... Jeśli stawiasz sobie pytania: Co zrobić, żeby ten dar funkcjonował u nas? Albo. Czy my dobrze nim posługujemy, bo wzbudza wiele wątpliwości? Jeśli... to zapraszamy na spotkanie z nami - ks. Wojciech Nowacki, Gienia Teleszewska.

5. Jak pomagać małżeństwu w budowaniu jedności ? – nie tylko dla małżeństw (Asia i Norbert Dawidczykowie)

W dzisiejszych czasach walka o trwałość małżeństwa staje się pierwszą linią duchowego frontu! Potrzebujemy do tej walki jak najwięcej chętnych, bo odnowa świata przychodzi przez rodzinę. Zapraszamy więc każdego, nie tylko małżeństwa, do udziału w panelu, który poprowadzi diakonia „Odnowa Rodzinom”. Będziemy mówili, jak praktycznie i skutecznie pomagać małżonkom rozbudowywać, odświeżać bądź przywracać jedność. Czekamy na każdego z Was! Jesteście potrzebni współczesnym małżonkom! 

6. Kochać Chrystusa to pokochać Kościół - Ulf Ekman

Nasza miłość do Chrystusa pogłębia się, jeśli pozwalamy Duchowi Świętemu namalować piękny obraz Kościoła na naszym sercu. Ponieważ kochamy Jezusa, chcemy połączyć się z Nim i z Jego Kościołem. Chcemy również służyć Chrystusowi w Kościele - Jego Ciele bez względu na to, w jakim stanie ten Kościół jest, bo przez Niego jesteśmy umocnieni łaską Bożą we wszystkich sprawach.


Dobro, czy zło?

"A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło" (Rz 7,21)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl