Wspólnota Bożego Ciała zaprasza na seminarium

Są to Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). Celem rekolekcji jest pomoc ludziom w zwróceniu się sercem i życiem ku Jezusowi, czyli doprowadzenie ich do przyjęcia Jezusa, jako Pana i Zbawiciela i otrzymania od Niego mocy i darów Ducha Świętego. Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną pogłębić swoje życie duchowe, rozpoznać w sobie dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym. Cotygodniowe spotkania we wtorki obejmują wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w grupach, dopełnia je indywidualne rozważania Pisma Świętego, które podejmuje każdy uczestnik Seminarium w domu. Całość rekolekcji kończymy modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego.

Może coś chciałbyś zmienić w swoim życiu, ale tak naprawdę nie wiesz, od czego zacząć?
A może czujesz w sobie jakąś pustkę, tęsknotę i masz poczucie jakiegoś braku w swoim życiu?
A może życie Cię po prostu przerasta i nie możesz sobie poradzić z dźwiganiem codziennych obowiązków?

Jeśli pragniesz i chcesz doświadczyć obecności Boga, Jego Miłości, Łaski i Błogosławieństwa to przyjdź.

Rozpoczęcie: 6 marca – wtorek; godz. 19:20 (po Mszy Św. o godz. 18:30)

1. 06.03 Wprowadzenie z Maryją

2. 13.03 Sens Życia

3. 20.03 Miłość Boga

4. 27.03 Jezus Jedynym Zbawicielem – grzech – pycha

5. 10. 04. Nawrócenie uzdrowieniem człowieka (spowiedź generalna)

6. 17. 04. Nawrócenie uzdrowieniem człowieka – modlitwa o uzdrowienie

7. 24.04. Jezus Panem i Bratem

8. 08.05. Duch Święty i Jego działanie w nas

9. 15.05. Odrodzenie w Duchu Świętym

10. Kościół miejscem narodzin i służby.


Seminaria prowadzone przez Odnowę w Duchu Świętym pomogły wielu osobom przemienić swoje życie, pogłębić modlitwę osobistą i wspólnotową, a przede wszystkim spotkać żywego Boga, który jest obecny i z mocą działa w Kościele.


Modlitwa naszym ratunkiem

"A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 15)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl