Eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia - szkoła animatorów

8 lutego 2020 r. w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym w Rzeszowie spotkali się członkowie wspólnot odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej na tzw. szkole animatora. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w bazylice. Następnie ks. dr Sławomir Jeziorski w sposób usystematyzowany i ciekawy przedstawił głębię Eucharystii. Aby wejść w świat liturgii, trzeba wejść w świat Biblii ukazującej życie Boga i życie człowieka. Eucharystia jest znakiem jedności i więzią miłości. Od niej rozpoczyna się chrześcijańskie życie.
Nad całością spotkania czuwał ks. Tomasz Mytych – duszpasterz wspólnoty Dobrego Pasterza przy parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie. Wspólna modlitwa, dzielenie się w grypach, indywidualne rozmowy przy kawie były dopełnieniem sobotniego spotkania.


Największy jest Bóg

"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!" (J 14,1)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl