Przegląd aktualności - przewijaj w dół stronę

Wielkopostny dzień skupienia wspólnot z naszej diecezji

Serdecznie zapraszamy na wspólny dzień skupienia wszystkich wspólnot odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, który odbędzie się 29 lutego 2020 r. w Domu Diecezjalnym Tabor na ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie. Spotkanie będzie poświęcone walce duchowej chrześcijan z siłami ciemności, o czym mówi czwarty dokument z Malines. Konferencję wygłosi ks. Damian Ziemba. Prosimy, aby zgłoszenie udziału członków swoich wspólnot dokonywali liderzy, zbiorczo przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: LINK.

Prosimy o kontakt w ramach potwierdzenia zapisu do p. Joanny Wojdyło, nr telefonu: 605281765.

Zapisy trwają do dnia 25.02.2020 r. Po tym terminie, będzie można zapisać się na miejscu w recepcji (nie będzie możliwości zakupu obiadu w Taborowe Smaki). Koszt uczestnictwa to 20 zł, który pokrywa koszt materiałów formacyjnych (każdy otrzyma książkę na podstawie której jest dzień skupienia) oraz inne wydatki jak ciastka, kawę, herbatę i wynajem auli. Dla chętnych obiad w cenie 15 zł. Prosimy, aby dokonać rozliczenia płatności zbiorczo przez lidera wspólnoty lub wyznaczoną osobę w recepcji u p. Joanny Wojdyło w dniu spotkania.

Zapraszają wspólnoty „Emaus” i „Miriam”.

Program

8.00 Recepcja
8.30 Zawierzenie Duchowi Świętemu, Hymn do Ducha Świętego + krótkie uwielbienie
8.45 Konferencja - ks. Damian Ziemba
9.45 Przerwa na kawę i ciastko
10.15 Wprowadzenie i dzielenie w grupach
10.30 Dzielenie w grupach (losowych)
11.30 Podsumowanie pracy w grupach
12.30 Obiad
13.30 Modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie
15.00 Eucharystia


Na Dzień Skupienia nie potrzeba przywozić Pisma Świętego, wystarczy wziąć ze sobą zeszyt na notatki. Prosimy, aby każdy przyjechał w stanie łaski uświęcającej, bo nie jest przewidziana spowiedź.

I dokument z Malines. Konferencja podczas dnia skupienia.

14 grudnia 2019 r. odbył się adwentowy dzień skupienia zapowiadany wcześniej przez nas. Podczas tego dnia odbyła się bardzo ważna konferencja dla wszystkich członków Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim dla członków wspólnot odnowy w Duchu świętym czyli dla nas kochani. Duch święty mówi zawsze to samo do każdego z nas, Odnowa w Duchu świętym nie jest czymś nowym (mówi się, że ma ponad 50 lat). Odnowa w Duchu św. zawsze była obecna w Kościele katolickim i nic nowego nie wnosi teraz, jak to co wnosiła zawsze w napełnianiu się całego Kościoła Duchem świętym w sposób powolny i świadomy. 

Konferencja, którą zamieszczamy poniżej do odsłuchania dotyczy "książeczki" - czyli I dokumentu z Malines pod red. kard. Leona J. Suenensa. Dokument ten, jeden z sześciu mówi o tym, jak wspólnota odnowy w Duchu św. (odnowa charyzmatyczna) powinna funkcjonować w Kościele katolickim. W konferencji ks. Damian Ziemba (duszpasterz dwóch wspólnot w diecezji rzeszowskiej - Emaus i Miriam) w sposób jasny, praktyczny i żywy zainteresował wszystkich tym bardzo ważnym dokumentem. Zintegrował słuchających do tego, aby otwierali tę książkę na poszczególnych stronach, a sam tłumaczył to, co mówi nam Kościół na temat odnowy. 

W dniu skupienia udział wzięły następujące wspólnoty: Emaus, Magnificat, Dobrego Pasterza, Niepokalana, Animus, Marana-Tha, św. Piotra i Jana, Miriam, Effatha i Bożego Ciała. 

Na zakończenie była wspólnotowa Eucharystia, którą koncelebrował ks. Mariusz Mik - (koordynator diecezjalny wspólnot odnowy w Duchu św. diecezji rzeszowskiej) wraz z ks. Damianem Ziembą. Życzymy wszystkim członkom wspólnot odnowy w Duchu św. napełniania się Duchem św. powoli z rozwagą i świadomością, która jasno wynika z nauczania Kościoła katolickiego, rozeznawania charyzmatów zgodnie z dokumentem z Malines, posługiwania na rzecz Kościoła diecezjalnego i całego Kościoła katolickiego na całym świecie. Jesteśmy posłani i obdarowani darami Ducha św. każdy innymi, każdy większymi lub mniejszym, bo każdemu ochrzczonemu i bierzmowanemu członkowi Kościoła Bóg dał charyzmaty takie, jak On sam chce, kiedy chce i jak chce.

R. Rzońca

   

ks. Damian Ziemba

Leon Josepth Suenens (1904 - 1996) - arcybiskup Brukseli-Malines, od roku 1962 kardynał. Był jednym z czterech moderatorów II sobory watykańskiego. Dzięki jego inicjatywie do tekstu soborowego zostało wprowadzone pojęcie charyzmatu, rozumianego jako normalne, (czyli już istniejące inaczej mówiąc) wyposażenie Kościoła katolickiego i każdego ochrzczonego członka tego Kościoła. Sam mówił o sobie: "Kiedy przyjmowałem sakrę biskupią, wybrałem jako swoje motto słowa: In Spiritu Sancto (w Duchu Świętym)". Jego motto symbolizowane było przez srebrną gołębicę unoszącą się do lotu z błękitnej podstawy oznaczającej Maryję. 

 

Adwentowy Dzień Skupienia [zapowiedź]

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na adwentowy dzień skupienia wszystkich wspólnot odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, który odbędzie się 14 grudnia 2019 r. w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie, ul. Połonińska 25 (duża aula, budynek C).

Temat spotkania: Co mówi Duch do Kościołów? Ap 2,7

Spotkanie będzie poświęcone dokumentom z Malines, które określają katolickie zasady funkcjonowania grup odnowy w Duchu Świętym w Kościele. 

Dwie konferencje będzie głosił ks. Damian Ziemba.

Prosimy, aby zgłoszenie udziału dokonywali liderzy wspólnot, zbiorczo przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Miriam w zakładce "zapisy". Link bezpośredni do zapisów: https://www.miriam.rzeszow.pl/zapisy-na-dzien-skupienia-14-12-2019-r/. Prosimy o kontakt w ramach potwierdzenia zapisu do p. Joanny Wojdyło, nr telefonu: 605281765.

Zapisy trwają do dnia 9.12.2019 r. Po tym terminie, będzie można zapisać się na miejscu w recepcji (nie zapewniamy obiadu, można indywidualnie wykupić sobie obiad w "Taborowe Smaki"). Koszt uczestnictwa to 20 zł oraz dla chętnych obiad w cenie 15 zł. Prosimy, aby dokonać zbiorczo rozliczenia płatności przez lidera wspólnoty lub wyznaczoną osobę w recepcji u p. Joanny Wojdyło.

Zadbajmy przed dniem skupienia o sakrament pokuty.

 

Program

08.00 – recepcja
08.30 – zawierzenie Duchowi Świętemu - hymn do Ducha Świętego
08.45 – konferencja 1
09.30 – przerwa na kawę i ciastko
09.50 – konferencja 2
10.30 – dzielenie w grupkach (losowych) – różne miejsca
11.30 – podsumowanie pracy w grupach
12.15 – obiad
13.45 – wprowadzenie w skrutację + modlitwa indywidualna
15.00 – Eucharystia na zakończenie

Relacja po dniu skupienia TUTAJ

Seminarium odnowy wiary już od 4 listopada

 

Seminarium odnowy wiary jest to forma rekolekcji, w której my grzesznicy mamy okazję do wzmocnienia naszej wiary i do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna i konkretna forma przekazu ma za zadanie prowadzić nas do osobistego doświadczenia Słowa Bożego w naszym życiu. Jest to forma pomocy w zbliżeniu się do Boga i nawiązaniu z nim relacji poprzez działanie Ducha Świętego wraz z Jezusem - naszym Zbawicielem. Zdobywanie większej wiary lub/i w ogóle zdobywanie wiary wymaga od nas chęci, poświęcenia czasu i zaangażowania na tyle, na ile możemy. Od nas zależy decyzja czy chcemy, a do Boga należy działanie i łaska. Bóg pragnie do nas przyjść, by obdarzyć nas dobrem i mówić do naszych serc. Czy chcemy tego? 

Zapraszamy na to konkretne Słowo podczas seminarium odnowy wiary, które odbywać się będzie w każdy poniedziałek od 4 listopada do 16 grudnia w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie od godz. 18:00. Zarezerwujmy swój czas. Zaczniemy Eucharystią, a następnie będzie katecheza i spotkania w grupach. Kardynał Karl Rachner powiedział: "Bóg może uczynić w Twoim kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musisz zrobić samemu". 

"Co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom" - (Dz 16, 30-31).

 

Dla tych co nie mogli być są do odsłuchania katechezy TUTAJ

 


Nasza potrzeba

"A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę" (Flp 4, 19)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl