„MIRIAM” Rzeszów

Wspólnota Miriam Odnowa w Duchu Świętym spotyka się w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie, ul. Połonińska 25. Jesteśmy grupą osób w różnym wieku, która pragnie razem doświadczać działania Ducha Świętego w ich życiu i Kościele. Oddając nasze życie Jezusowi Chrystusowi pragniemy całkowicie poddać się Jego prowadzaniu. Głównym charyzmatem naszej Wspólnoty jest uwielbienie Boga i ewangelizacja. Służymy modlitwą wstawienniczą z rozeznaniem (w każdy wtorek od 17.15 do 17.55), modlitwą uwolnienia wg. pięciu kluczy Neala Lozano (zapisy na naszej stronie). Organizujemy wieczory charyzmatyczne – czyli cykl spotkań, w których słuchamy konferencji o uwielbieniu, uczestniczymy w Mszy Świętej z intencją uzdrowienia duszy i ciała oraz uwielbieniu Boga adorując Najświętszy Sakrament. W ramach nowej ewangelizacji prowadzimy portal Żywa Wiara, organizujemy katechezy audiowizualne, różnego rodzaju kursy i warsztaty, np: seminaria odnowy wiary, męskie rekolekcje, pokazy filmów ewangelizacyjnych, warsztaty formacyjne dla wspólnot (np. kurs finansowy crown, konferencja finansowa, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty prorockie). Współorganizujemy Festiwal Wiary w Rzeszowie, Nieustającą Adorację Najświętszego Sakramentu, Męską Drogę Krzyżową.
Wspólnota Miriam dała początek Szkole Nowej Ewangelizacji im. św. Pawła VI, którą wspieramy modlitewnie i finansowo.
Obecnie Wspólnota liczy od 150 do 200 osób. 
 

Informacje:

Miejsce modlitwy:   Dom Diecezjalny Tabor, Rzeszów, ul. Połonińska 25

Duszpasterz:  ks. Damian Ziemba                                                      

Kontakt telefoniczny do wspólnoty:   607 433 848 

Lider:  Barbara Zacharska

Spotkania:   w każdy wtorek

godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w kaplicy 

godz. 18.00 Msza Święta

godz.  19.15 spotkanie modlitewne w dużej auli (uwielbienie, konferencja lub rozważanie Słowa Bożego, świadectwa)

O działaniach bieżących i o tym, co u nas się dzieje możecie przeczytać na stronie:

 www.miriam.rzeszow.pl


Obłok, który objawia...

..obłok - raz ciemny, a raz świetlisty objawia Boga żywego i zbawiającego... (KKK 697)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl