Ogłoszenia bieżące

Planowane są rekolekcje w Lourdes we Francji.

Szczegóły Tu: http://odnowarzeszow.pl/wydarzenia/rekolekcje-warsztaty-seminaria/129-rekolekcje-w-lourdes-wakacje-2019


Wyjątkowo wcześniej, bo z uwagi na odpust parafialny w najbliższy poniedziałek tj. 21 stycznia 2019 r. będzie Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie w parafii pw. św. Judy Tadeusza. Posługiwać będzie wspólnota Bożego Ciała.


Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale

Jezus powiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (...) "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". (Mt 25, 31-46)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć

Parafia św. Judy Tadeusza - tu spotykamy się na wspólnotowych Mszach Św. raz w miesiącu


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl