Szkoła animatora - Eucharystia

SZKOŁA ANIMATORA dla animatorów i członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

Temat: Eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia.

8 lutego 2020 r.  - Bernardyńskie Centrum Religijno-Kulturowe w Rzeszowie ul. Sokoła 8


PROGRAM:

8.00 – Msza święta w bazylice (parafialna)
8.45 – Wspólna modlitwa na rozpoczęcie
9.00 – Katecheza: EUCHARYSTIA źródłem chrześcijańskiego życia. - Ks. dr Sławomir Jeziorski
10.00 – Poczęstunek (kawa, ciastko)
10.30 – Grupki dzielenia
11.15 – Podsumowanie pracy w grupach, pytania itp.
Ok. godz. 12.00 Zakończenie spotkania

Spotkanie prowadzi ks. Tomasz Mytych
Katecheza: ks. Sławomir Jeziorski


Jesteśmy posłani

"Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl