Dzień Jedności - Frysztak 2019

Kwietniowa sobota 27.04 była wyjątkowym dniem dla osób związanych z Katolicką Odnową w Duchu Świętym w diecezji rzeszowskiej. We Frysztaku k/Jasła w kościele pw. Narodzenia N. M. Panny, spotkali się członkowie i sympatycy wspólnot Odnowy na corocznym Dniu Jedności pod hasłem: „NALEŻĘ DO PANA”. Przybyło ok. 200 osób.
W programie wygłoszono dwie konferencje:
1. „Życie w Duchu Świętym życiem bez lęku” – wygłosił ks. Mariusz Mik – diecezjalny koordynator Odnowy rzeszowskiej. Powiedział, że nieustannie towarzyszy nam nadzieja oraz trwoga i lęk. Wiemy, że na koniec zatryumfuje nadzieja. Nie lękajcie się – życie w Duchu Świętym jest życiem bez lęku. Chrystus zmartwychwstały pokonał złego ducha, więc nie mamy się czego lękać. Duch Święty został nam posłany aby nas z tych lęków wyprowadzić. Nawet wtedy, kiedy przeżywamy klęskę, upadek, nie zaniedbujmy ufności. Duch naszego Pana Jezusa jest zawsze zwycięski i jest z nami.
2. „Przemieniajcie się dla wypełnienia woli Bożej” – wygłosił ks. Artur Kostrząb – duszpasterz wspólnoty Odnowy z Frysztaka. Powiedział w niej: Jezus żyje, czyni nas synami Bożymi, w tej radości możemy żyć. Moja i twoja tożsamość łączy się z Bogiem i nabiera znaczenia żyjąc z Chrystusem na wzór św. Pawła, który powie: Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Przykład obrazu przedstawiającego skrzyżowane dłonie Jezusa i św. Franciszka. Jeżeli nie skrzyżujemy swojej dłoni z dłonią Jezusa, nie doświadczymy łączności z Nim. Największą tajemnicą miłosierdzia Boga jest milcząca obecność Boga wśród nas.
• Podczas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie - ks. Damian Ziemba – duszpasterz wspólnot Odnowy z Rzeszowa „Emaus „ i „Miriam” , prowadził nas w modlitewnym trwaniu przed Chrystusem, który wchodzi w nasze ciemności, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju. Następnie w homilii wygłoszonej podczas Eucharystii, ks. Damian wskazał na to, kogo mamy słuchać – człowieka czy Boga? Media podają rozbieżne informacje. Nie zatrzymujmy Dobrej Nowiny na etapie umysłu. Bliskość z Jezusem zmienia życie. Maryja była bardzo blisko Jezusa. Chcesz się zbliżyć do Jezusa, trwaj przy Maryi.
• Modlitwa o braterską miłość, prowadzona przez koordynatorkę świecką wraz z zespołem muzycznym, uwrażliwiła nas na następujące aspekty związane z trwaniem we wspólnocie: przyjmowaniem siebie jako dary od Boga, odkrywanie siebie jak diamenty, dostrajaniem się jak instrumenty, słuchaniem siebie nawzajem jak żywego słowa, trwaniem razem jak alpiniści na linie, leczeniem się jak lekarze oraz błogosławieniem się jak dzieci.
Spotkanie zakończono Eucharystią jako najpiękniejszą ucztą jedności z Chrystusem i z drugim człowiekiem.
Wspólnota z Frysztaka „Ziarnko Gorczycy” przyjęła wszystkich uczestników spotkania wyjątkowo gościnnie. Nie brakło ciepłego poczęstunku oraz pysznych słodkości.


Elżbieta Tomasik

 

 


Upokorzenie, a wywyższenie

"Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was" (1P 5, 6-7)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl