VIII Kongres Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i Środowisk Ewangelizacyjnych

W tym roku, w ramach czuwania na Jasnej Górze, odbędzie się Kongres Odnowy w Duchu Świętym w dniach: 16, 17, 18 maja 2019 r. na który serdecznie wszystkich zapraszamy. 

W trakcie Kongresu będzie też spotkanie dla młodych (przyjmuje się, że "młodzi" to osoby do 35 roku życia). Będzie się ono odbywało równolegle do spotkania na dużej hali. Młodych zgłaszamy na oddzielnym formularzu podając wiek. Osoby do 18 roku życia nie płacą kosztów organizacyjnych, ponoszą jedynie koszt posiłków jeśli takie zamawiają. Zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do koordynatora diecezjalnego Elżbiety Tomasik poprzez liderów wspólnot ponieważ z diecezji może być tylko jedno zgłoszenie, które wysyła właśnie koordynator. 

Informacje szczegółowe:

Miejsce spotkania: Hala Sportowa Arena, ul. Żużlowa 4, 42-200 Częstochowa
1. Koszt uczestnictwa wynosi 70 zł.
2. Do udziału w Kongresie zaproszeni są wszyscy, nie tylko liderzy i animatorzy.
3. Koszty cateringu są takie jak w zeszłym roku tzn. 10 zł kolacja i 15 zł obiad.

Program

VIII Kongres Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i Środowisk Ewangelizacyjnych: „Charis, czyli strumień łaski”
 
16-18 maja 2019 – Hala „Arena / Jasna Góra


Czwartek 16.05

15.00 Zawiązanie wspólnoty, rozpoczęcie Kongresu, modlitwa
15.30 Pierwsze kroki Odnowy na świecie i w Polsce – Darek Jeziorny, Marek Nowicki
16.30 Przerwa
17.00 Charyzmatyczna tożsamość Kościoła - Dr J. Hartl
18.00 Modlitwa
18.30 Kolacja
19.30 Eucharystia - bp A. Przybylski
21.00 Apel
 
 
Piątek 17.05
 
9.30 Uwielbienie
10.00 Pięćdziesiątnica paschalna – charyzmaty epifanijne w codzienności - Dr J. Hartl
11.00 Przerwa
11.30 Nasze dziś ku jedności (perspektywa globalna) - M. Moran
12.30 Nasze dziś ku jedności (perspektywa polska) – A. Sionek, ks. J. Dubel, ks. S. Płusa
13.15 Obiad
15.00 Eucharystia
Przewodniczenie – abp Józef Górzyński,
Homilia - abp Grzegorz Ryś
16.30 Nasze dziś ku jedności - abp Grzegorz Ryś
17.15 Mapa wspólnot w Polsce – drogi do jedności - bp Andrzej Siemieniewski 18.00 kolacja
18.50 Wizja dla współczesnej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – M. Moran
19.40 Panel: Ewangelizacja jako owoc doświadczenia charyzmatycznego
20.40 Komisja Teologiczna Odnowy w Duchu Świętym w Polsce
21.00 Apel

Sobota 18 maja - Czuwanie na Jasnej Górze
 
9.30 Zawiązanie wspólnoty, uwielbienie
10.15 Wprowadzenie tematu „Charis” – ks. Sławomir Płusa
10.30 Strumień łaski – początek i dziś - ks. Andrzej Grefkowicz
11.30 Różne oblicza Odnowy. Co może być dla nas inspiracją? - Michel Moran
Modlitwa przed Najświętszym Sakramencie
13.00 Ogłoszenia
13.15 Obiad
14.00 spowiedź
14.45 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
15.15 Pięćdziesiątnica Paschalna a posługa charyzmatyczna dziś - ks. Tomasz Szałanda
16.00 Modlitwa o wylanie Ducha Świętego i o jedność w ruchach
16.45 Przygotowanie do Eucharystii
17.00 Eucharystia

Organizatorzy: Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy, Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

 

 


Ciemność i światłość...

"Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu" (Ef 5, 8-10)

Msze św. dla wspólnot

Ogłoszenia bieżące dla wspólnot

Spotkania ze Słowem Bożym  

Wspólnoty naszej diecezji


Uwielbienie

Zeszyty Odnowy

Audycja Odnowy

Galerie zdjęć

Parafia św. Judy Tadeusza - tu spotykamy się na wspólnotowych Mszach Św. raz w miesiącu


Strona ogólnopolska odnowy i Deomeo.pl